Adatkezelési Tájékoztató

A Kandis Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat a www.paginagaleria.hu weboldalon (a továbbiakban webshop) általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (a továbbiakban Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a webshopban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató tiszteletben tartja a webshop Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Vásárló a webshop használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelések teljesítése, kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

2. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a webshop használatával, a megrendelésének elküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Üzemeltető: Kelemen András EV

A Szolgáltató rövidített elnevezése: Kelemen András EV.

A Szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 55-65/d

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

Nyilvántartási szám: 52172955

A szolgáltató adószáma: 68732699-1-43

Telefonszám: +36 706059644

Email: info@paginagaleria.hu

Webshop: www.paginagaleria.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73346/2014.

Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft.

4. Adatkezelés időtartama

Ha a Vásárló megrendelést ad le a webshopon keresztül vagy emailben, teszi ezt meg, az ilyen módon a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat Szolgáltató a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében 8 évig megőrzi.

Amennyiben a Vásárló a továbbiakban nem szeretné, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, az adatainak törlését írásban (emailben vagy telefonon) kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató törlésre irányuló kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a Vásárló személyes adatit a rendseréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webshopban egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5. Kezelt adatok köre

5.1. Technikai adatok: A webshop böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a webshop technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Megrendelés során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: - vezetéknév,
- keresztnév,
- saját e-mail cím.
- számlázási adatok (név, cím)
- szállítási adatok, ha az nem egyezik a számlázási címmel.


5.3. Cookie

A webshop látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató webshopban minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően webshop egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a webshop egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató webshopja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A fenti információkat Szolgáltató a webshop technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A webshopban használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

6. Adatfeldolgozás

Szolgáltató a megrendelések házhozszállításának teljesítése érdekében futárszolgálatot mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

 1. Név: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Kft

  Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B

  Telefon: +36 (1) 501-6200 vagy + 36 (40) 100-373

  Központi fax: +36 (1) 501-6214

  E-mail cím: dpd@dpd.hu

 2. Név:Csomagpiac Kft.

  Székhely, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 2100 Gödöllő, Németh László u.

  Rendelésfelvétel: www.csomagpiac.hu online felületen történik.

  Telefon: +36 (70) 949-4166; + 36 (70) 940-9139; + 36 (70) 940-9442

  E-mail cím: info@csomagpiac.hu

  Honlap: www.csomagpiac.hu

  Nyitva tartás: 8:00-16:30


A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

7. Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: Kelemen András E.V.

Levelezési cím: 1118 Villányi Út 55-65-/d

E-mail: info@paginagaleria.hu

7.4. A Vásárló az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

8. Hírlevél

Szolgáltató lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat a Szolgáltató termékeivel kapcsoltban. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett (webshop felületén keresztül történő értesítés) egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, vagy a webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Vásárló a webshop használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és webshopban megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza

www.paginagaleria.hu

www.stencilmuhely.huBudapest 2018. 05. 23.

Kelemen András E.V.

Újdonságok